ارتباط مستقیم با مدیر عامل

شما عزیزان از این طریق میتوانید به صورت مستقیم یا ناشناس نظرات یا پبشنهادات و انتقادات خود را با مدیریت مجموعه در میان بگذارید